Werveltherapie

Rugpijnen kunnen door de Dorn methode verdwijnen.

Nederland telt ruim 400.000 mensen met chronische lage rugklachten. Van de bevolking heeft 50 % op de een of andere manier te maken met rugklachten. Ook worden steeds meer kinderen ermee geconfronteerd. Alhoewel medicijnen niet de eerste oplossing zijn, worden ze veel toegepast ter bestrijding. Mogelijkerwijs zijn veel rugproblemen en andere klachten met weinige, eenvoudige handgrepen en oefeningen te verhelpen.

Oorsprong

De “Dorn” methode vindt zijn oorsprong in Duitsland, hier is het reeds een wijdverbreide en bewezen behandelwijze. De wortels van de “Dorn” methode zijn als de wortels van de meeste natuurgeneeskundige behandelingswijze, oeroud. De medicijnmannen van de indiaanse oerinwoners van Noord Amerika pasten zo’n gelijkaardige methode toe en noemden het zeer treffend de “Poortgeneeswijze”. Zij erkenden dat men over de wervel respectievelijk de uittredende spinale zenuwen tot verschillende lichaamsdelen en organen verbetering en toegang kon verschaffen.

Dieter “Dorn” methode

30 Jaar geleden werd Dieter Dorn een landbouwer uit de Algäu (D) gemotiveerd door de “Dorn” methode. Vanwege hevige spit in zijn rug zocht hij een collega landbouwer op, die bekend stond om dergelijke aandoeningen met zachte duimdruk te behandelen Ook Dieter Dorn werd van zijn spitpijnen verlost – met een duimdruk. Het is een zéér zachte risicoloze geniale manuele methode in de natuurgeneeswijze. Waarbij de blokkade en de scheefstand van de wervelkolom met de handen aangevoeld worden en met een zachte duimdruk gecorrigeerd.

In het totale bereik van de wervelkolom treden de zogenaamde spinale zenuwen zijdelings tussen de wervels naar buiten, en verzorgen via de wervelkolom vele lichaamsdelen. In principe gaat het bij de “Dorn” methode om een optimale ruimte te creëren zodat de spinale zenuwen ongestoord hun werk kunnen doen. De zenuwopeningen tussen de wervels zijn bij sommige wervels toch al niet al te groot. Door een scheefstand van een wervel worden de betreffende zenuwen ingeklemd, en belemmerd in hun functie. Dit kan bezwaren geven in gebieden van het lichaam die door deze zenuwen verzorgd worden. De zenuw behoeft niet compleet afgedrukt of ingeklemd te worden. Het is al voldoende als een constante druk met het gewicht van een potlood uitgeoefend wordt, om de functie van een spinale zenuw te irriteren.

Bekkenscheefstand is vaak de oorzaak van bezwaren

De basis van de “Dorn” -methode is altijd de correctie van beenlengteverschil! De benen zijn de steunpilaren van ons bekken. Als deze steunpilaren ongelijk lang zijn, ontstaat er een bekkenscheefstand!
Dit is een veelvoorkomend probleem, het leidt vaak tot heiligbeenverschuivingen veel chronische problemen: (darm en blaasproblemen, heup, lage rug nekklachten, kniepijn, voetproblemen, verzakkingen, scoliose, etc.).

Om dit beenlengteverschil te corrigeren gaat men in sommige therapievormen het “te” korte been kunstmatig langer maken (hakverhoging), hier bewandeld “Dorn” de andere weg, n.l. het korter maken van het “te ” lange been op een natuurlijke manier .

Scoliose & Dorn

Scoliose Is een abnormale bocht (scheefstand) in de wervelkolom . Het is een veel voorkomende afwijking bij jongeren, vooral bij meisjes, een waarnemer die voor of achter de cliënt staat, ziet dat de wervelkolom een S-vorm heeft, een zijwaartse scheefstand.
De oorzaak van de klacht kan zijn: dat de cliënt permanent een abnormale eenzijdige arbeid verricht of beenlengteverschil heeft. Als het linkerbeen bijvoorbeeld korter is dan het rechterbeen, dan gaat het bekken in horizontale lijn kantelen c.q. torderen. Hierdoor is het bekken aan de linkerkant lager waardoor de wervelkolom naar links neigt. Om dit te compenseren trekt de wervelkolom zich tussen de schouderbladen terug naar rechts waardoor een soort S-bocht ontstaat, dit noemt men dan een scoliose.

leeftijd

Een scoliose kan zowel bij volwassen als kinderen ontstaan. Vaak ontdekt men deze klacht in de groeifase van het kind. Deze scheefstand van de wervelkolom kan lage rug, nek, en pijnklachten tussen de schouderbladen veroorzaken; gepaard gaande met groei en hoofdpijnen.

Hulp zoeken is nooit te vroeg

werveltherapie

Om een aangepaste behandeling te kunnen instellen en erger te voorkomen is het belangrijk dat de afwijking zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld. Als een scoliose via de zachte “Dorn”-methode wordt behandeld kan men verbluffende resultaten bereiken. Uit praktijkervaringen blijkt dat men weinig behandelingen nodig heeft om weer een normale rechte wervelkolom te creëren!

Meridianen

In de beginfase van zijn behandelingen viel hem op, dat na een behandeling lichamelijke bezwaren verdwenen die eigenlijk niets met de behandeling of enig verband met de wervelkolom te doen hadden. Eerst later kwam de oplossing, via een boek over acupunctuur waarin hij de verbanden zag van de vele meridianen, vooral de blaasmeridianen die zich in veelvoud in het bereik van de wervelkolom en het bekken bevinden en die door de “Dorn” methode mee behandeld worden waardoor dit behandelingsresultaat ontstaat. We kunnen stellen dat de “Dorn” methode een acupunctuur is zonder naalden.

Geen negatieve bijwerkingen

Het allermooiste is dat men met deze behandeling niemand kan schaden, het klinkt onmogelijk. Met deze methode is het volkomen normaal dat men mensen met wervel en gewrichtsklachten pijnvrij kan maken, ook al zijn deze klachten reeds jaren aanwezig. Voor het toepassen van deze methode worden geen medicamenten, injecties of gereedschappen gebruikt, alleen onze handen. Het mooie van de “Dorn”-methode is dat het zo eenvoudig, begrijpelijk en doeltreffend is.

Bijzonder effect kan men creëren bij:

  • Bekkeninstabiliteit
  • Bekkenscheefstand
  • Scoliose
  • Hoofdpijn(en)
  • Schouder en rugklachten
  • Beenlengte verschil
  • …en vele andere fysieke en mentale klachten.