Wat is scoliose?

Scoliose is een laterale (zijwaartse) verkromming van de wervelkolom. Ze bestaat uit een primaire bocht – dit is de bocht waar scoliose in feite is begonnen -, en een secundaire bocht die de primaire bocht compenseert.

Het is een scheefstand van de wervelkolom (schroefvorm wenteltrap), die waarneembaar is in het dorsaal- (rugzijde) als frontaal vlak (voorzijde). Het is een veel voorkomende afwijking bij jongeren, vooral bij meisjes, meestal is er geen oorzaak aan te wijzen en spreken we van een idiopatische scoliose. Een waarnemer die voor of achter de cliënt staat, ziet dat de wervelkolom een S-vorm heeft, een zijwaartse scheefstand.

De oorzaak van de klacht kan zijn: dat de cliënt permanent een abnormale eenzijdige arbeid verricht of beenlengteverschil heeft. Als het linkerbeen bijvoorbeeld korter is dan het rechterbeen, dan gaat het bekken in horizontale lijn kantelen c.q. torderen. Hierdoor is het bekken aan de linkerkant lager waardoor de wervelkolom naar links neigt. Om dit te compenseren trekt de wervelkolom zich tussen de schouderbladen terug naar rechts waardoor een soort S-bocht ontstaat, dit noemt men dan een scoliose.

Leeftijd

Een scoliose kan zowel bij volwassen als kinderen ontstaan. Vaak ontdekt men deze klacht in de groeifase van het kind. Deze scheefstand van de wervelkolom kan lage rug-, nek-, en pijnklachten tussen de schouderbladen veroorzaken; gepaard gaande met groei- en hoofdpijnen.

Hulp zoeken is nooit te vroeg

Om een aangepaste behandeling te kunnen instellen en erger te voorkomen is het belangrijk dat de afwijking zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld. Als een scoliose via de zachte ”Dorn” werveltherapie wordt behandeld kan men verbluffende resultaten bereiken. Uit praktijkervaringen blijkt dat men weinig behandelingen nodig heeft om weer een normale rechte wervelkolom te creëren!

Bron: dewegnaargezondheid.com