Chakra’s ? Wat, hoe, waar

De mens in al zijn facetten wordt gevormd uit energie. De bewustzijnsenergie van de mens is al aanwezig voor de bevruchting.(Je goddelijke kern, dat deel van jouw energie wat altijd blijft en wat je steeds meeneemt naar de volgende levens). Het lichaam van de mens is aarde, in vorm gebracht door het bewustzijn. Het lichaam en de lichamelijke processen zijn uitdrukking van wat zich op energetisch niveau afspeelt. Wat al eerder gezegd is: de mens is een geestelijk wezen dat tussen hemel en aarde staat en deze weer verbindt. Van boven staat de mens in verbinding met kosmische-energie oftewel het bewustzijn. Van onderen staat de mens in verbinding met aarde-energie oftewel vitaliteitenergie.
Deze twee energieën stromen door de wervelkolom(kanaal van wervelende energie) en verbinden zich daar met elkaar. Juist zoals de lichtenergie van de zon gesplitst kan worden in zeven kleuren van de regenboog, zo splitst de energie van de mens zich in zeven energieën: deze energieën noemen we Chakra’s. Vanuit de zeven chakra-energieën wordt de totale mens verder gevormd.

Chakra betekend wiel. Een chakra is rond en gaat door het lichaam en door de aura heen. De energie kan snel of langzaam draaien, een chakra kan open of gesloten zijn. De energie kan geblokkeerd zijn en vastzitten. De chakra’s hebben een direct effect op de organen die onder de chakra’s liggen. In iedere chakra vinden we steeds opnieuw andere chakra’s terug. Vanuit de zeven chakra’s wordt de energie weer verder uitgesplitst, zodat er naast de zeven belangrijkste chakra’s nog vele andere zijn. Zo kennen we bijvoorbeeld de voetchakra’s die aangeven hoe we in en op deze wereld gaan en staan. De handchakra’s die een functie hebben bij energetische genezing.(healing) De schouderchakra’s met verantwoordelijkheidsenergie.( te veel op je schouders nemen) En de leverchakra als zetel van boosheid.( Je gal spuwen).

Eerste chakra: Stuitchakra

Het eerste chakra ligt onder de ruggengraat. Van hieruit zijn we verbonden met de aarde. Het stuitchakra moet veiligheid, zekerheid geven. Als je goed gegrond bent, helpt het stuitchakra om energie die niet van jouw is of niet (meer ) goed voor je is, af te voeren en om nieuwe vitaliteitenergie op te nemen. Durven los te laten. Je komt dan meer bij jezelf en mensen gaan je aardiger vinden. Het eerste chakra houdt het fysieke leven in stand. Informatie om te overleven, te handelen in noodsituaties en te reageren op direct gevaar, komt uit het stuitchakra.

Tweede chakra: bekken- of geslachts chakra

Het tweede chakra ligt iets boven het schaambeen, tegenover het heiligbeen. Het is het energie-centrum dat verbonden is met onze sterke emoties en driften. Door dit chakra kunnen we emoties van anderen waarnemen. Het tweede chakra heeft ook te maken met seksualiteit. Vrijen komt van bevrijden. Heel veel ziektesymptomen komen voort uit het tweede chakra.

Derde chakra: Zonnevlechtchakra

Het derde chakra ligt onder de ribbenrand in het maagkuiltje. Het zonnevlechtchakra is het chakra waarmee we indrukken en energie van onze omgeving kunnen opnemen en verwerken. Er zijn in het lichaam zeven zenuwknopen verbonden met de zeven chakra’s. Bij het zonnevlechtchakra hoort de zenuwknoop plexus solaris die belangrijke spijsverteringsorganen laat werken. Spijsverteren is het opnemen en verwerken van (voedsel)indrukken. Dingen kunnen zwaar op de maag komen te liggen. Hier krijgt jouw ego de grootste opdoffers. Het zonnevlechtchakra is het centrum voor energieverdeling. Waar gebruik je je energie voor? Jezelf organiseren om dingen te doen. De energiepomp voor het fysieke lichaam. Het centrum voor persoonlijke kracht en wilskracht. Het derde chakra is ook het centrum voor buitenzintuiglijk waarnemen, bij uittreding van je bewustzijn uit het fysieke lichaam. Dat gebeurt elke nacht als je droomt. Dan ben je met je lichaam verbonden door het zogenaamde zilveren koord dat vastzit aan de zonnevlecht (hier valt ook onder astrale reizen, contact met dieren, overleden mensen e.d.). De zonnevlecht is het chakra voor het uitwisselen van informatie. Uit dit chakra kan energie van jou worden weggezogen of er kan negatieve energie of spanning van anderen binnenkomen. Dit kan o.a. gebeuren in gesprekken die je voert.

Vierde chakra: Hartchakra

Het hartchakra ligt midden op het borstbeen. Het is het chakra van liefde (universele), de genegenheid, het vertrouwen in contacten met mensen en omgeving, van vreugde en spontaniteit, huilen en lachen, van humor (iemand een warm hart toedragen, mijn hart loopt over van vreugde, hartzeer, hartelijk lachen, iemand iets van harte gunnen, hij heeft ‘t hart op de juiste plaats enz. enz.). Hoeveel mag je van jezelf houden en van de ander? Bij dit chakra hoort ook dat je jezelf niet moet vergelijken met de ander. Ieder mens heeft het recht op zijn blokkades, die geven je de mogelijkheid tot groei. Je mag daarover niet oordelen. De energie van het hartchakra is aandacht hebben voor wat er is, zonder waardeoordeel. Ook werkt de vierde-chakra-energie bij genezing. De taak van de therapeut is de ander te laten zien dat zijn/haar probleem misschien wel een cadeautje is, waar hij of zij van mag leren. Dat cadeautje mag hij/zij zelf uitpakken, niet de therapeut.

Vijfde chakra: keelchakra

Het vijfde chakra ligt ter hoogte van de schildklier. Het sleutelwoord is communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Als je iets niet zegt wat je eigenlijk zou moeten zeggen, kun je keelpijn krijgen. Een bijzonder aspect van communicatie is het overnemen van de sfeer of het energieniveau van de ander. Je stelt je in of je stemt je af op die ander. Je schept daarbij een veilig gebied voor die ander. Het contact loopt dan gemakkelijker. Je gaat mee met de ander. Een nadeel in het meegaan met de ander kan zijn dat je jezelf verliest, terwijl die ander zich juist prettiger gaat voelen. Bij jezelf blijven, komt vaak onvriendelijk over. Het je in de ander verplaatsen doen we zo vaak, dat we soms denken dat er geen andere vorm van communiceren bestaat. Bij jezelf blijven is bij je eigen informatie blijven en je eigen innerlijke stem horen. Telepathie is ook een energie van het keelchakra.

Zesde chakra: voorhoofdchakra

Het zesde chakra ligt tussen de wenkbrauwen en dan iets hoger: het derde oog. Hier hoort het zien bij. Er zijn drie vormen van zien: * het kijken met de ogen * het innerlijke zien, de verbeelding en * het inzicht of intuïtie, je ziet iets in. Intuïtie voltrekt zich vanzelf. Denken is daarvan afgeleid, denken kost moeite. Het denken stopt alle andere energieën. Conclusies die voortkomen uit het rationeel denken worden hoger aangeslagen dan de intuïtie die vanzelf komt. Bij rationeel denken hoort bewijzen. De echte dingen in het leven vallen niet te bewijzen. Bij het innerlijke zien hoort helderziendheid, het kunnen visualiseren, beelden oproepen.

Zevende chakra: Kruinchakra

Dit chakra ligt boven de kruin, het is verbonden met de kosmische energie, met het weten. Het kennen zonder dat daar een proces aan vooraf gaat. Je weet dat alles vanzelf gaat, er is geen conflict. Vragen vallen weg. Als je je aandacht verplaatst naar het kruinchakra, kun je het gevoel krijgen of je echt thuis bent. In de zevende hemel….