Oorsprong

De werveltherapie volgens Dorn vindt zijn oorsprong in Duitsland, hier is het reeds een
wijdverbreide en bewezen behandelwijze. De wortels van de werveltherapie zijn als de wortels van de meeste natuurgeneeskundige behandelingswijze, oeroud. De medicijnmannen van de oudste Indiaanse inwoners van Noord Amerika pasten zo’n gelijkaardige methode toe en noemden het zeer treffend de “Poortgeneeswijze”. Zij erkenden dat men over de wervel respectievelijk de uittredende spinale zenuwen tot verschillende lichaamsdelen en organen verbetering en toegang kon verschaffen.

Dieter Dorn heeft deze methode zoals hij zelf zegt niet uitgevonden, maar – het in delen – overgenomen. Hij kan genoeglijk zeggen, dat hij deze oude wijsheid nieuw leven heeft ingeblazen voordat het in de vergetelheid terecht zou komen. Dieter Dorn heeft deze methode uitgebreid, verfijnd en aan de huidige tijd aangepast.

Dieter “Dorn” methode

30 Jaar geleden werd Dieter Dorn een landbouwer uit de Algäu (D) gemotiveerd door de dornmethode. Vanwege hevige spit in zijn rug zocht hij een collega landbouwer op, die bekend stond om dergelijke aandoeningen met zachte duimdruk te behandelen Ook Dieter Dorn werd van zijn spitpijnen verlost – met een duimdruk. Onder de indruk van dit succes ontwikkelde Dieter Dorn op deze basis een eigen therapieplan. Het is een zéér zachte risicoloze geniale manuele methode in de natuurgeneeswijze. Waarbij de blokkade en de scheefstand van de wervelkolom met de handen aangevoeld worden en met een zachte duimdruk gecorrigeerd. Onregelmatigheden aan de wervelkolom merkt de cliënt, omdat scheefstand van ’n wervel gevoeliger op druk reageert dan een wervel die correct op zijn plek zit. Zo bouwen cliënt en therapeut de duiding gezamenlijk tot een bepaalde hoogte op.

Uitleg Werveltherapie

In het totale bereik van de wervelkolom treden de zogenaamde spinale zenuwen zijdelings tussen de wervels naar buiten, en verzorgen via de wervelkolom vele lichaamsdelen. In principe gaat het bij de werveltherapie om een optimale ruimte te creëren zodat de spinale zenuwen ongestoord hun werk kunnen doen. De zenuwopeningen tussen de wervels zijn bij sommige wervels toch al niet al te groot. Door een scheefstand van een wervel worden de betreffende zenuwen ingeklemd, en belemmerd in hun functie. Dit kan bezwaren geven in gebieden van het lichaam die door deze zenuwen verzorgd worden. De zenuw behoeft niet compleet afgedrukt of ingeklemd te worden. Het is al voldoende als een constante druk met het gewicht van een potlood uitgeoefend wordt, om de functie van een spinale zenuw te irriteren.

Bekkenscheefstand is vaak de oorzaak van bezwaren

De basis van de werveltherapie is altijd de correctie van beenlengteverschil! De benen zijn de steunpilaren van ons bekken. Als deze steunpilaren ongelijk lang zijn, ontstaat er een bekkenscheefstand!
Dit is een veelvoorkomend probleem, het leidt vaak tot heiligbeenverschuivingen veel chronische problemen: (darm- en blaasproblemen, heup, lage rug, nekklachten, kniepijn, voetproblemen, verzakkingen, scoliose, etc.)

Oorzaken en oplossingen voor het beenlengteverschil

Dit betreft in wezen twee punten. De in de laatste tientallen jaren veranderde bewegingsactiviteit zowel beroepsmatig alsook in onze vrije tijd, heeft bij vele mensen ertoe geleid dat door een niet goed zittend heupgewricht beenlengteverschil ontstaat, als gevolg een scheefstand van het bekkengebied. Het heupgewricht bestaat simpel gezegd uit een kop, kraakbeen en kom, omhuld door spieren en pezen. Slaan we nu het ene been over het andere, dan wordt de kop van dat bovenbeen uit de kom van het heupgewricht “getrokken”. Pendelen wij gelijktijdig met het onderbeen wordt de trekkracht van de kop van het bovenbeen versterkt!

Bij het opstaan glijdt de kop van het bovenbeen niet automatisch terug in de kom van het bekken. Door het rechtop staan worden de spieren weer aangespannen en de foute houding wordt gestabiliseerd. Door de zithouding in de auto (bekkenhoogte- is meestal lager als de kniehoogte) wordt deze situatie versterkt door de trillingen van de auto. Door deze vibraties trillen kop en de kom millimeter voor millimeter uit elkaar, zo is een beenlengteverschil van enkele centimeters. mogelijk.

Om dit beenlengteverschil te corrigeren gaat men in sommige therapievormen het “te” korte been kunstmatig langer maken (hakverhoging e.d.), hier bewandeld “dorn” de andere weg, n.l. het korter maken van het “te ” lange been op een natuurlijke manier. Dieter Dorn erkent deze ontwikkeling intuïtief als oorzaak van vele rugklachten. Met zijn eenvoudige maar zeer werkzame natuurlijke correctie van beenlengteverschil evenals de gehele natuurlijke correctie van de wervelkolom, zette hij nieuwe maatstaven.

Meridianen

In de beginfase van zijn behandelingen viel hem op, dat na een behandeling lichamelijke bezwaren verdwenen die eigenlijk niets met de behandeling of enig verband met de wervelkolom te doen hadden. Eerst later kwam de oplossing, via een boek over acupunctuur waarin hij de verbanden zag van de vele meridianen, vooral de blaasmeridianen die zich in veelvoud in het bereik van de wervelkolom en het bekken bevinden en die door de werveltherapie en de Breuss massage mee behandeld worden waardoor dit behandelingsresultaat ontstaat. We kunnen stellen dat de werveltherapie een acupunctuur is zonder naalden.

Bron: www.dewegnaargezondheid.com

Korte uitleg klachten

Hoofdpijn

Hoofdpijn is vaak een symptoom van een nekprobleem. Dat wil zeggen dat u geen probleem in het hoofd heeft maar in de nek. Dit nek probleem straalt echter uit naar het hoofd zodat u daar de pijn voelt. De meeste nekproblemen zijn het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) en zijn goed te verhelpen met werveltherapie. Door het nekprobleem te verhelpen verdwijnt ook de uitstralende klacht, namelijk de hoofdpijn.

Migraine

Migraine is waarschijnlijk het gevolg van het verkrampen van bloedvaatjes in het hoofd. Deze verkramping kan door verschillende oorzaken op gang gebracht worden. Traditioneel denkt men hierbij aan kaas, rode wijn, chocola, en vaak koffie. Het vermijden van deze oorzaken kan voorkomen dat de migraine op gang komt. Vanuit werveltherapeutisch oogpunt kunnen subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de nek oorzaak zijn van het op gang brengen van de migraine. Door deze subluxaties te verwijderen kan het op gang komen van de migraine voorkomen worden.

Duizeligheid

Duizeligheid kan op twee manieren ervaren worden. Meestal is dit een gevoel van “uit balans” zijn. In dit geval is het een direct gevolg van het niet goed functioneren van het zenuwstelsel. Normaal gesproken kunt u de ogen sluiten en uw arm verplaatsen en toch weten waar uw arm zich bevindt doordat u dit niet hoeft te zien maar kunt voelen. Als dit gevoel (proprioceptie) verstoord wordt (meestal door subluxaties in de nek; subluxaties zijn wervels die de zenuwen irriteren) kunt u niet meer voelen waar uw lichaam zich bevindt. Hierdoor ontstaat het gevoel van “uit balans” zijn. Dit is meestal goed door werveltherapie te verhelpen.
Duizeligheid kan ook betekenen dat u het gevoel heeft dat u of de kamer ronddraait. Dit kan een beschadiging van het balansapparaat in de oren of de kleine hersenen zijn. U wordt geadviseerd in dit geval eerst contact op te nemen met de huisarts. Mocht er geen beschadiging geconstateerd kunnen worden dan kunt u alsnog contact opnemen om te kijken of u met werveltherapie geholpen kunt worden.

Nekpijn

Nekpijn is meestal het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren). Dit kan vrijwel altijd verholpen worden met werveltherapie.

Whiplash

Whiplash is een specifieke vorm van een ongeval waarbij het hoofd eerst naar voren slaat waardoor de nek opgerekt wordt. Direct daarna slaat het hoofd naar achteren waardoor de nek samengedrukt wordt. Deze vorm van ongeval garandeert het ontstaan van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de nek. De eerdergenoemde klachten (hoofdpijn, duizeligheid, nekpijn) gaan vaak samen met het whiplash-syndroom. Aangezien deze klachten het gevolg zijn van subluxaties kunnen ze vaak goed verholpen worden met werveltherapie.

Schouderklachten

Schouderklachten zijn vaak het gevolg van een chronische verkramping van de monnikskap spier. Deze verkramping kan veroorzaakt worden door subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in zowel de nek als in de bovenrug. Ook kunnen schouderklachten veroorzaakt worden door een scheefstand van ribben die van onderen tegen het schouderblad duwen. In beide gevallen zijn schouderklachten goed te verhelpen met werveltherapie.

Uitstralingen (tintelingen)

Uitstralende klachten (pijn en/of tintelingen) zijn klachten die zich op een andere plaats bevinden dan waar het probleem zit. Een klassiek voorbeeld is iemand die een hartaanval heeft en pijn voelt in zijn linker arm. Deze persoon heeft geen probleem in de linker arm maar voelt daar wel de pijn. De meeste uitstralende klachten worden veroorzaakt door een zenuwirritatie. Subluxaties zijn per definitie wervels die zenuwen irriteren en kunnen dus vaak uitstralende klachten veroorzaken. Deze klachten zijn meestal goed te verhelpen met werveltherapie.

Lage rugpijn

Rugpijn is meestal het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren). Vaak speelt hier ook een scheefstand van het bekken in mee. Dit kan vrijwel altijd verholpen worden met werveltherapie.

Hernia

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Dit kan ook een zenuwirritatie tot gevolg hebben. Vanuit werveltherapeutisch oogpunt is een hernia het gevolg van een langdurige hoge druk op de tussenwervelschijf ten gevolg van een subluxatie. De subluxatie geeft ook een irritatie van de zenuw (per definitie). Door de druk van de tussenwervelschijf te halen kan de hernia herstellen en de irritatie van de zenuw verminderd worden. Er worden vaak goede resultaten behaald bij mensen met een hernia met werveltherapie van de subluxaties.

Ischias

Ischias betekent een irritatie van de Ischiaszenuw. Dit is een duimdikke zenuw die via de bil naar het been gaat. Meestal wordt bij klassieke Ischias de zenuw geïrriteerd door een specifieke spier in de bil (de piriformis). De Ischiaszenuw loopt namelijk direct onder deze spier door en bij sommige mensen er zelfs doorheen. Deze spier kan een chronische verkramping krijgen waardoor de ischiaszenuw geïrriteerd raakt. Deze verkramping is meestal het gevolg van een scheefstand van het bekken en/of de heup. Dit is meestal goed te verhelpen met werveltherapie.

Hartkloppingen

Hartkloppingen zijn vaak het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de bovenrug. Het hart heeft een eigen ritme van ongeveer tweehonderd slagen per minuut. Dit hoge ritme wordt normaal gesproken door de zenuwen afgeremd naar ongeveer tachtig slagen per minuut. Als de zenuwen geïrriteerd zijn (door een subluxatie) dan is de rem eraf en gaat het hart over naar zijn eigen ritme van tweehonderd slagen per minuut. Dit ervaart men als hartkloppingen. Vaak is dit goed te verhelpen door werveltherapie van de subluxaties in de bovenrug.

Ademhalingsproblemen/Astma

Ademhalingsproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben. Vaak ontstaan ze door een verkramping van de middenrifspier. Doordat deze spier niet goed ontspant kan er feitelijk niet goed uitgeademd worden (het voornaamste probleem bij astma). Met werveltherapie van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de bovenrug en/of van de ribbenkast kunnen hier goede resultaten bij behalen. Vooral met kinderen zijn goede resultaten bekend.

Maagzuur/Klachten

Veel maagzuurklachten zijn het gevolg van een verkramping van de middenrifspier waardoor het bovenste puntje van de maag afgeknepen wordt. Hierdoor kan maagzuur omhoog geduwd worden naar de slokdarm toe. De slokdarm is niet zuurbestendig waardoor het branderige gevoel ontstaat. Werveltherapie correcties van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) in de bovenrug en/of van de ribbenkast kunnen hier goede resultaten bij behalen.

Geïrriteerd darmsyndroom

Geïrriteerd darmsyndroom is het gevolg van subluxaties (wervels die zenuwen irriteren) van de lage rug. Doordat de zenuwen naar de darmen toe niet goed functioneren gaan de darmen over op hun eigen ritme. Doordat het eigen ritme niet altijd van toepassing is op de daadwerkelijke darm inhoud kunnen de darmen geïrriteerd raken. Met werveltherapie van de subluxaties in de lage rug zijn hier vaak goede resultaten bij te behalen.