De Breußmassage

In 1988 trof Harald Fleig de toen 89 jarige Rudolf – Breuß en leerde van hem de “tussenwervelschijfmassage” en stelde vast, dat deze zich goed met de werveltherapie laat combineren. Men kan vele wervelkolomproblemen, zoals: tussenwervelschijfklachten, spit, e.d. gemakkelijk en zonder gevaar met groot succes met de “Breuß” massage behandelen. De zachte “Breuß” massage in het bereik van de wervelkolom gaat er vanuit, dat er geen verbruikte tussenwervelschijven zijn, maar alleen “gedegenereerde” en wij zijn overtuigd dat regenereren bereikt kan worden. Als voorbeeld geeft Rudolf Breuß de spons.

Spons

Als op een uitgedroogde spons langere tijd een gewicht ligt wordt deze zo dun als een schijf. Verwijdert men het gewicht en legt men de spons in een emmer met water, dan zuigt deze zich vol en krijgt weer de originele vorm. Precies zo is het bij onze tussenwervelschijven. De ingemasseerde Johannesolie (let op*) wordt door de tussenwervelschijven opgenomen, deze kunnen weer dikker (uitzetten), zachter en elastisch worden, zodat de wervels na deze massage gemakkelijker via de “Dorn” methode in hun ideale positie teruggebracht kunnen worden. Het is niet alleen puur de Johannesolie die zorgt voor een verbetering van de tussenwervelschijven, de totale behandeling van de methode “Dorn Breuß” is noodzakelijk voor een verbetering van de totale wervel en rugproblematiek. Bij bestaande osteoporose of pijnen, moet deze massage zacht doorgevoerd worden, de massage mag geen pijn veroorzaken. Bij grote wervelkolomproblemen, hevige pijnen of een strakke spierspanning(en) waardoor de wervels lastig te verschuiven zijn, is deze “Breuß” massage een ideale voorbereiding voor de navolgende “Dorn” behandeling.

“Breuß” Massage

Wordt na elke “Dorn” behandeling toegepast om de wervelkolom nog beter te laten strekken. Met deze “Breuß” massage is het mogelijk om angsten en diepere blokkaden op te lossen. Wij hebben vastgesteld dat met deze massage het vertrouwen bij de cliënt(e) zeer vlug weer wordt opgebouwd. De “Breuß” massage is een op zich zelf staande methode.

De “Breuß” massage is een fijngevoelige, sterke energetische rugmassage, die in staat is, ziels-, energetische- en lichamelijke blokkaden op te lossen. De “Breuß” massage leidt de regeneratie van onderverzorgde tussenwervelschijven en kan de sleutel zijn voor het oplossen van vele problemen in ons bewegingsapparaat, in het bijzonder in het heiligbeengebied. Vele mensen die gedurende vele jaren goede ervaringen hebben met de “Dorn” methode, vinden de “Breuß” massage van onschatbare waarden, en passen deze zeer vaak toe. Wij zetten de “Breuß” massage sporadisch voor of na de “Dorn” behandeling in, om de cliënt(e) het genieten ervan bij te brengen. Sinds enige jaren stellen wij vaker vast dat de “Breuß” massage meer doet dan alleen genieten, wervelkolomproblemen kunnen op een zachte manier verlicht c.q. opgelost worden.

Drink veel water om de vrijkomende afvalstoffen af te voeren!

* Het gebruik van Johannes-olie als massage is ten strengste af te raden tijdens de zwangerschap. Deze olie kan de weeën opwekken. Cliënten waarbij tijdens de massage de rug met Johannesolie is behandeld of waar nog resten van Johannesolie bij aanwezig zijn mogen niet zonnebaden of van een zonnebank gebruik maken. Johannesolie kan brandwonden veroorzaken!