De meridianen en acupunctuurpunten zoals die op de voorzijde van deze kaart getekend staan, zijn de weergave van de basisgegevens uit de Chinese geneeskunst zoals die al sinds lang voor het begin van onze jaartelling worden gebruikt. Sinds de zeventiende eeuw zijn deze gegevens ook in het westen bekend geworden. De laatste tientallen jaren is de kennis ervan steeds weidser verspreid. De meridianen dragen de naam van het orgaan of de functie waarmee ze nauw verbonden zijn.

De meridianen

Afbeelding gepubliceerd met toestemming van Jan van Baarle. Klik op het plaatje voor vergroting.

I – HART
II – DUNNE DARM
III – BLAAS
IV – NIEREN
V – KRINGLOOP
VI – DRIEVERWARMER
VII – GALBLAAS
VIII – LEVER
IX – LONGEN
X – DIKKE DARM
Xl – MAAG
XII – MILT
GO GOEVERNEURMERIDIAAN
CO CONCEPTIEMERIDIAAN

De in de eerste rij na de Romeinse cijfers gegeven benaming van de meridianen is typisch westers, de energieën worden verbonden gezien met de materiële organen. Uitzonderingen zijn kringloop en drie-verwarmer, waarvoor geen bijpassende organen zijn. Het vormt een in hoofdzaak correcte en vanuit de westerse medische cultuur goed bruikbare, interpretatie van de gegevens uit de Chinese geneeskunst.

Kennis van het verloop van de meridianen kan op veel manieren diagnose en genezing vergemakkelijken. Zo zal een verwonding of aandoening op het traject van een meridiaan altijd een verband hebben met het verbonden orgaan en energiesysteem. Bij een externe oorzaak kan er een storing in het orgaan optreden. Bij het spontane optreden is het een uiting van een intern probleem. Volgens sommigen is de scheiding tussen interne en externe oorzaak kunstmatig. Ook een extern veroorzaakt probleem kan uiting zijn van interne problemen.

Spontane zelfverwonding door een onwillekeurige beweging of onhandigheid kan de spanning verminderen of juist bedoeld zijn om stimulans te zoeken. Ook verminderde plaatselijke weerstand kan een aanwijzing zijn voor problemen op een bepaalde plaats. Bij een externe oorzaak kan behalve aan fysieke verwonding ook gedacht worden aan hitte, kou en wind.

Er zijn vele methoden om de lichaamsenergie met behulp van de meridianen en de acupunctuurpunten te beïnvloeden. – strijken met vinger, hand of voorwerp niet meer dan een centimeter breed over het traject van een meridiaan. De richting van het strijken is daarbij essentieel. In de richting van het verloop van de energie (naar een steeds hoger punt) heeft het strijken een stimulerende werking, in tegengestelde richting is het kalmerend. Deze methode is zowel voor massage als voor zelfmassage geschikt.

Dergelijk strijken kan ook geheel mentaal uitgevoerd worden. Vooral mensen met een goed concentratievermogen en/of ervaring met mediteren kunnen vaak hun lichaamsenergie goed richten.

Ook door het maken van bepaalde bewegingen kan de energie van een meridiaan beinvloedt worden. In enkele van de vele CHI KUNG systemen wordt heel bewust op de meridiaantrajecten gewerkt.

– acupressuur, shiatsu, tui na, yin shin do, zijn methoden om door druk met vingers (soms zacht, soms zeer krachtig) het verloop van de lichaamsenergie te verbeteren.

Met een acupressuur behandeling wordt door mij gebruik gemaakt van de acpasonic. De acpasonic is een apparaat wat geen gebruik maakt van naalden en daardoor zeer gebruiksvriendelijk is, bovendien is het bijzonder effectief bij vele kwalen en ziekten.

In het lichaam van de gezonde mens heeft de energie overal ongeveer hetzelfde niveau. Er is dan een vrije doorstroming van energie. Als het energieniveau van een bepaald deel van het lichaam veel hoger of lager is dan het gemiddelde kan men concluderen dat er een blokkade is. Het weefsel is rood en heet bij een teveel aan energie wit of blauw en koud bij een tekort aan energie. Om zon blokkade op te heffen kan men de acupunctuurpunten rondom de plek met elkaar verbinden. Men kiest eerst de punten die zich op dezelfde meridiaan bevinden en verbindt deze punten met elkaar om het tussenliggende traject in evenwicht te brengen.

Als de blokkade zich niet tussen de twee punten op het meridiaantraject bevindt, kan men ook andere mogelijke puntcombinaties onderzoeken De acupunctuurpunten staan niet alleen met elkaar in verbinding door de al vermelde meridianen, maar ook op vele andere manieren kan er resultaat bereikt worden zoals: magnetiseren polariteit– massage enz.

Ieder punt heeft dus een werking op spieren en weefsels in de onmiddellijke nabijheid; op het verloop van de energie in de hele meridiaan waarop het punt ligt; en op het functioneren van het orgaan dat bij de meridiaan hoort. Dit alles beïnvloedt de keuze van de te behandelen punten.