Rugpijnen kunnen door de Dorn methode verdwijnen

Nederland telt ruim 400.000 mensen met chronische lage rugklachten. Van de bevolking heeft 50 % op de een of andere manier te maken met rugklachten. Ook worden steeds meer kinderen ermee geconfronteerd. Alhoewel medicijnen niet de eerste oplossing zijn, worden ze veel toegepast ter bestrijding. Mogelijkerwijs zijn veel rugproblemen en andere klachten met weinige, eenvoudige handgrepen en oefeningen te verhelpen.

Oorsprong

De “Dorn” methode vindt zijn oorsprong in Duitsland, hier is het reeds een wijdverbreide en bewezen behandelwijze. De wortels van de “Dorn” methode zijn als de wortels van de meeste natuurgeneeskundige behandelingswijze, oeroud. De medicijnmannen van de indiaanse oerinwoners van Noord Amerika pasten zo’n gelijkaardige methode toe en noemden het zeer treffend de “Poortgeneeswijze”. Zij erkenden dat men over de wervel respectievelijk de uittredende spinale zenuwen tot verschillende lichaamsdelen en organen verbetering en toegang kon verschaffen.

Dieter “Dorn” methode

30 Jaar geleden werd Dieter Dorn een landbouwer uit de Algäu (D) gemotiveerd door de “Dorn” methode. Vanwege hevige spit in zijn rug zocht hij een collega landbouwer op, die bekend stond om dergelijke aandoeningen met zachte duimdruk te behandelen Ook Dieter Dorn werd van zijn spitpijnen verlost – met een duimdruk. Het is een zéér zachte risicoloze geniale manuele methode in de natuurgeneeswijze. Waarbij de blokkade en de scheefstand van de wervelkolom met de handen aangevoeld worden en met een zachte duimdruk gecorrigeerd.

In het totale bereik van de wervelkolom treden de zogenaamde spinale zenuwen zijdelings tussen de wervels naar buiten, en verzorgen via de wervelkolom vele lichaamsdelen. In principe gaat het bij de “Dorn” methode om een optimale ruimte te creëren zodat de spinale zenuwen ongestoord hun werk kunnen doen. De zenuwopeningen tussen de wervels zijn bij sommige wervels toch al niet al te groot. Door een scheefstand van een wervel worden de betreffende zenuwen ingeklemd, en belemmerd in hun functie. Dit kan bezwaren geven in gebieden van het lichaam die door deze zenuwen verzorgd worden. De zenuw behoeft niet compleet afgedrukt of ingeklemd te worden. Het is al voldoende als een constante druk met het gewicht van een potlood uitgeoefend wordt, om de functie van een spinale zenuw te irriteren.

Bekkenscheefstand is vaak de oorzaak van klachten

De basis van de “Dorn” -methode is altijd de correctie van beenlengteverschil! De benen zijn de steunpilaren van ons bekken. Als deze steunpilaren ongelijk lang zijn, ontstaat er een bekkenscheefstand!
Dit is een veelvoorkomend probleem, het leidt vaak tot heiligbeenverschuivingen veel chronische problemen: (darm en blaasproblemen, heup, lage rug nekklachten, kniepijn, voetproblemen, verzakkingen, scoliose, etc.).

Om dit beenlengteverschil te corrigeren gaat men in sommige therapievormen het “te” korte been kunstmatig langer maken (hakverhoging), hier bewandeld “Dorn” de andere weg, n.l. het korter maken van het “te ” lange been op een natuurlijke manier .

Scoliose & Dorn

Scoliose Is een abnormale bocht (scheefstand) in de wervelkolom . Het is een veel voorkomende afwijking bij jongeren, vooral bij meisjes, een waarnemer die voor of achter de cliënt staat, ziet dat de wervelkolom een S-vorm heeft, een zijwaartse scheefstand.
De oorzaak van de klacht kan zijn: dat de cliënt permanent een abnormale eenzijdige arbeid verricht of beenlengteverschil heeft. Als het linkerbeen bijvoorbeeld korter is dan het rechterbeen, dan gaat het bekken in horizontale lijn kantelen c.q. torderen. Hierdoor is het bekken aan de linkerkant lager waardoor de wervelkolom naar links neigt. Om dit te compenseren trekt de wervelkolom zich tussen de schouderbladen terug naar rechts waardoor een soort S-bocht ontstaat, dit noemt men dan een scoliose.

Leeftijd

Een scoliose kan zowel bij volwassen als kinderen ontstaan. Vaak ontdekt men deze klacht in de groeifase van het kind. Deze scheefstand van de wervelkolom kan lage rug, nek, en pijnklachten tussen de schouderbladen veroorzaken; gepaard gaande met groei en hoofdpijnen.

Hulp zoeken is nooit te vroeg

Om een aangepaste behandeling te kunnen instellen en erger te voorkomen is het belangrijk dat de afwijking zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld. Als een scoliose via de zachte “Dorn”-methode wordt behandeld kan men verbluffende resultaten bereiken. Uit praktijkervaringen blijkt dat men weinig behandelingen nodig heeft om weer een normale rechte wervelkolom te creëren!

Meridianen

In de beginfase van zijn behandelingen viel hem op, dat na een behandeling lichamelijke bezwaren verdwenen die eigenlijk niets met de behandeling of enig verband met de wervelkolom te doen hadden. Eerst later kwam de oplossing, via een boek over acupunctuur waarin hij de verbanden zag van de vele meridianen, vooral de blaasmeridianen die zich in veelvoud in het bereik van de wervelkolom en het bekken bevinden en die door de “Dorn” methode mee behandeld worden waardoor dit behandelingsresultaat ontstaat. We kunnen stellen dat de “Dorn” methode een acupunctuur is zonder naalden.

Geen negatieve bijwerkingen

De werveltherapie is eenvoudig, begrijpelijk en doeltreffend, hierdoor kan men niemand schaden tijdens de behandeling. Het klinkt onmogelijk, met deze methode is het volkomen normaal dat men mensen met wervel- en gewrichtsklachten pijnvrij kan maken, ook al zijn deze klachten reeds jaren aanwezig. Voor het toepassen van deze methode worden geen medicamenten, injecties of instrumenten gebruikt. Bij de werveltherapie worden steeds alle gewrichten en wervels onderzocht en indien nodig gecorrigeerd.

Voor en na correctie

Voor en na correctie

Bijzondere effecten bij:

 • Beenlengteverschil
 • Bekkeninstabiliteit
 • Bekkenscheefstand
 • Blaasontsteking
 • Kyfose
 • Lordose
 • Hoofdpijn(en) / migraine klik hier voor uitleg
 • Whiplash
 • Schouder, rug- en voetklachten
 • Scoliose
 • Hartkloppingen
 • Maagzuurklachten
 • Ademhalingsproblemen/Astma
 • Geïrriteerd darmsyndroom
 • Vele andere klachten van het bewegingsapparaat en de interne organen

De Breußmassage

In 1988 trof Harald Fleig de toen 89 jarige Rudolf – Breuß en leerde van hem de “tussenwervelschijfmassage” en stelde vast, dat deze zich goed met de werveltherapie laat combineren. Men kan vele wervelkolomproblemen, zoals: tussenwervelschijfklachten, spit, e.d. gemakkelijk en zonder gevaar met groot succes met de “Breuß” massage behandelen. De zachte “Breuß” massage in het bereik van de wervelkolom gaat er vanuit, dat er geen verbruikte tussenwervelschijven zijn, maar alleen “gedegenereerde” en wij zijn overtuigd dat regenereren bereikt kan worden. Als voorbeeld geeft Rudolf Breuß de spons.

Spons

Als op een uitgedroogde spons langere tijd een gewicht ligt wordt deze zo dun als een schijf. Verwijdert men het gewicht en legt men de spons in een emmer met water, dan zuigt deze zich vol en krijgt weer de originele vorm. Precies zo is het bij onze tussenwervelschijven. De ingemasseerde Johannesolie (let op*) wordt door de tussenwervelschijven opgenomen, deze kunnen weer dikker (uitzetten), zachter en elastisch worden, zodat de wervels na deze massage gemakkelijker via de “Dorn” methode in hun ideale positie teruggebracht kunnen worden. Het is niet alleen puur de Johannesolie die zorgt voor een verbetering van de tussenwervelschijven, de totale behandeling van de methode “Dorn Breuß” is noodzakelijk voor een verbetering van de totale wervel en rugproblematiek. Bij bestaande osteoporose of pijnen, moet deze massage zacht doorgevoerd worden, de massage mag geen pijn veroorzaken. Bij grote wervelkolomproblemen, hevige pijnen of een strakke spierspanning(en) waardoor de wervels lastig te verschuiven zijn, is deze “Breuß” massage een ideale voorbereiding voor de navolgende “Dorn” behandeling.

“Breuß” Massage

Wordt na elke “Dorn” behandeling toegepast om de wervelkolom nog beter te laten strekken. Met deze “Breuß” massage is het mogelijk om angsten en diepere blokkaden op te lossen. Wij hebben vastgesteld dat met deze massage het vertrouwen bij de cliënt(e) zeer vlug weer wordt opgebouwd. De “Breuß” massage is een op zich zelf staande methode.

De “Breuß” massage is een fijngevoelige, sterke energetische rugmassage, die in staat is, ziels-, energetische- en lichamelijke blokkaden op te lossen. De “Breuß” massage leidt de regeneratie van onderverzorgde tussenwervelschijven en kan de sleutel zijn voor het oplossen van vele problemen in ons bewegingsapparaat, in het bijzonder in het heiligbeengebied. Vele mensen die gedurende vele jaren goede ervaringen hebben met de “Dorn” methode, vinden de “Breuß” massage van onschatbare waarden, en passen deze zeer vaak toe. Wij zetten de “Breuß” massage sporadisch voor of na de “Dorn” behandeling in, om de cliënt(e) het genieten ervan bij te brengen. Sinds enige jaren stellen wij vaker vast dat de “Breuß” massage meer doet dan alleen genieten, wervelkolomproblemen kunnen op een zachte manier verlicht c.q. opgelost worden.

Drink veel water om de vrijkomende afvalstoffen af te voeren!

* Het gebruik van Johannes-olie als massage is ten strengste af te raden tijdens de zwangerschap. Deze olie kan de weeën opwekken. Cliënten waarbij tijdens de massage de rug met Johannesolie is behandeld of waar nog resten van Johannesolie bij aanwezig zijn mogen niet zonnebaden of van een zonnebank gebruik maken. Johannesolie kan brandwonden veroorzaken!

Dorn-therapie in vergelijking met Chiropractie en Manueeltherapie

Chiropractie Wervel-therapie
Plotselinge, snelle correctie Milde, gevoelvolle correctie
Correctie vindt plaats in rust Correctie tijdens beweging
Verrast de spieren Ontspant de spieren
Herhaling is slechts enkele malen mogelijk Onbegrensde herhaling mogelijk
Talrijke contra-indicaties Slechts weinig contra-indicaties
Hoog risico Nagenoeg geen risico

Ondanks het feit dat de werveltherapie zeer mild is, zijn er situaties waarbij deze methodiek niet toegepast kan of mag worden.

Enkele contra indicaties zijn:

 • Wervelkolom metastasen of tumoren op wervels of gewrichten, borst- en botkanker
 • Botbreuken, of kort na een ernstig ongeval, zonder dat een arts is geconsulteerd
 • Ontstekingen op de te behandelen plaatsen
 • Osteoporose of botontkalking (Breussmassage is wel mogelijk)
 • Verlammingen. Persoon moet zichzelf op kunnen richten en zelfstandig kunnen staan en lopen
 • Acute hernia of spit (Breussmassage is wel mogelijk)
 • Bij sterke griepsymptomen of koorts
 • Na jarenlang (2 a 3 jaar) zwaar of intensief gebruik van cortisonen of prednison.Bij de behandeling wordt Johannesolie gebruikt. Bij zwangere vrouwen mag dit niet worden gebruikt omdat Johannesolie contracties van de baarmoeder kan opwekken. Vertel je therapeut dus altijd wanneer je zwanger bent.

Na behandeling met Johannesolie is het raadzaam jezelf niet bloot te stellen aan fel zonlicht omdat dit brandwonden tot gevolg kan hebben

Let op!

Om een zo groot mogelijk effect uit de behandeling te halen, mag men na de behandeling 2 à 3 dagen niet zwaar tillen of zwaar werk verrichten!
Beweeg bewust!
Drink veel water om de vrijkomende afvalstoffen af te voeren!